Logo

Mua chung tài khoản Lingokids

Chúng tôi nhận đăng ký ghép nhóm cho các gia đình mong muốn cho con mình học mà chơi cùng Lingokids. Một nhóm sẽ gồm 04 gia đình được kết nối và sử dụng chung trên cùng một tài khoản do chúng tôi sẽ chỉ định quản lý chung. Do vậy, khi đăng ký đặt chỗ ghép nhóm, chúng tôi sẽ liên hệ để hướng dẫn đặt chỗ để đủ số lượng gia đình trên cùng một tài khoản.
Mua riêng tài khoản

Các câu hỏi thường gặp

Mọi thứ mà bạn cần biết